Wyjątkowa oferta coachingu w BRT Group,
w 100% dopasowana do Twoich potrzeb​

Czym w ogóle jest coaching? 

Coaching to inspirująca relacja, w której wierzymy w Ciebie oraz mamy pewność, że posiadasz wszystko,
co potrzebne, by rozpocząć proces zmiany i potrafisz
o wiele więcej, niż Ci się wydaje. 

Coaching to mocno zmieniający proces, który pomaga ludziom stawać się lepszymi w dowolnych obszarach, liderom skuteczniejszymi i zwinniejszymi, a organizacjom wydajniejszymi. To efektywny proces zdobywania nowych rezultatów ukrytych w potencjale.

Coaching to przejście ze stanu, w którym obecnie się znajdujesz do stanu pożądanego. Naszym zadaniem
jest podążanie za Tobą i pilnowanie, byś nie zbaczał
z obranego przez siebie kursu. Cierpliwie towarzyszymy
Ci w całej wędrówce, zachęcamy do samodzielnego poszukiwania rozwiązań, mobilizujemy, motywujemy
oraz umiejętnie wydobywamy z Ciebie wszelkie potrzebne zasoby i umiejętności.

Dla kogo jest coaching? 

Dla wszystkich! Jeśli chcesz się rozwijać, dokonać zmian w swoim życiu, borykasz się z trudnościami i problemami zarówno prywatnymi, jak i zawodowymi lub masz pewne potrzeby, które chcesz spełnić. Coaching jest właśnie dla Ciebie! 

Istnieje wiele różnych odmian coachingu i zazwyczaj jeden coach zajmuje się tymi wszystkimi obszarami. A dobrze wiemy, że jeśli ktoś jest od wszystkiego, jest też do niczego… W BRT Group znajdziesz grono wyspecjalizowanych coachów, działających konkretnie w swoich dziedzinach. Zawsze dajemy z siebie 100%. Naprawdę zależy
nam na Twoich wynikach, cenimy sobie skuteczność i pełne zaangażowanie.

Email free icon

Napisz do nas, a dobierzemy odpowiedniego coacha, który pomoże Ci i wspólnie wypracujecie satysfakcjonujące Cię efekty. Zmień swoje życie już dziś!

Manager free iconTeamwork free iconGoal free iconElectrician free iconWeightlifting free iconFamily free icon

Rodzaje coachingu

Biznes coaching (Bussines coaching) dotyczy wszystkich tematów związanych z pracą zawodową.
Jego głównym zadaniem jest podniesienie Twojej efektywności w pracy, poprzez stymulowanie kompetencji zawodowych oraz pobudzanie kreatywności. 

Coaching dla top menedżerów (Executive coaching) przeznaczony jest dla kluczowych menedżerów, dyrektorów, członków zarządów, właścicieli firm oraz prezesów. Skupia się na zarządzaniu strategicznym i problemach psychologiczno-społecznych.  Coaching koncentruje się na zasobach i umiejętnościach radzenia sobie z nietypowymi trudnościami w biznesie, rozwijaniu organizacji, wprowadzaniu tzw. trudnych zmian, jak również standardowych działaniach menedżera. 

Coaching menedżerski (Management coaching) skierowany jest do menedżerów, liderów oraz zwierzchników, czyli wszystkich osób pełniących zawodowo rolę kierowniczą. Polega na wspieraniu kompetencji i umiejętności w danym zakresie oraz określaniu celów i egzekwowaniu ich rezultatów . Coach pomaga w opisaniu sytuacji aktualnej i poszukiwaniu dróg zmiany/rozwoju oraz usuwaniu przeszkód. 

Coaching kariery (Career coaching) zajmuje się wspieraniem rozwoju osobistego, poszukiwaniem edukacji zawodowej lub konkretnej pracy. Bardzo często dotyczy przygotowania pracownika do zmiany zakresu obowiązków, zmiany miejsca pracy lub wsparcia w nowym miejscu pracy, zmiany stanowiska lub awansu. Ma miejsce również, gdy potrzebne jest wytyczenie nowych obszarów pracy zawodowej dla zatrudnionego już specjalisty (diagnozowanie i rozwijanie mocnych stron).

Coaching branżowy – skoncentrowany jest na tematyce jednej branży biznesowej lub obowiązkach wynikających ze specyficznej dziedziny profesjonalnej lub sytuacji zawodowej, np. coaching dla muzyków, nauczycieli, fotografów, prawników, pracujących w silnym stresie lub obciążeniu, zmieniających zawód, itp. 

Coaching sportowy (Sports coaching) dotyczcy rozwoju motywacji zawodników sportowych. Wspiera nastawienie zawodnika do treningów i realizację ustalonych z trenerem celów sportowych. Rozwija synergię pomiędzy ciałem i umysłem, polepsza koncentrację, zdolności do relaksacji, medytacji, wizualizacji i świadomego odpoczynku. 

Coaching grupowy (Team coaching) jego głównym zadaniem jest rozwój potencjału zawodowego uczestników grupy. Służy skuteczniejszej realizacji zadań w zespole, rozwiązywaniu konfliktów, radzeniu sobie z nietypowymi oraz trudnymi sytuacjami, stanowi również wsparcie dla zespołu przy konkretnych projektach lub przeprowadzaniu zmian w firmie.
Coaching grupowy może pełnić różne funkcje, dlatego wyróżniamy następujące rodzaje:
– Coaching na tle grupy
– Coaching w grupie
– Coaching grupowy właściwy (zespołowy)
– Coaching grupowy w czasie pracy (Team coaching on Job)

Coaching życiowy (life coaching) obejmuje wiele dziedzin rozwoju osobistego oraz treningu osobistej efektywności. Dotyczy różnych osobistych sfer. Skupia się na poprawie jakości życia w konkretnej dziedzinie lub obszarze oraz na lepszym funkcjonowaniu na co dzień. Może dotyczyć, np. rozwinięcia umiejętności budowania relacji z bliskimi, przejście do nowego etapu w życiu lub pełnienia nowej roli. Bardzo często life coaching skierowany jest do bardzo konkretnych zadań, np. radykalna zmiana (rozwód, emigracja, strata), ukończenie studiów, budowa domu, adaptacja w nowym miejscu zamieszkania. 

Coaching dla rodziny (Family coaching) skupia się przede wszystkim na aspektach rodziny wielopokoleniowej, polepszaniem ich relacji, komunikacji, rozwiązywaniem problemów, trudności i konfliktów wewnątrz rodziny oraz z ich otoczeniem. W tym wypadku prowadzimy zarówno sesje indywidualne, jak i grupowe. 

Coaching rodzicielski (Parents coaching) koncentruje się na tworzeniu relacji współpracy i zaufania między dorosłymi i dziećmi. 

Coaching zdrowia (Helth coaching) dotyczy wspierania procesów zdrowienia klienta poprzez zwiększenie odpwiedzialnoości za procesy lecznice, stymulowanie motywacji, wzmacnianie konsekwencji oraz zasobności w drodze do poprawy lub odzyskania zdrowia. 

Coaching dla par skupia się na wzmocnieniu wzajemnej relacji partnerów, przezwyciężeniu bieżących trudności, zapobieganiu pogłębiającego się kryzysu, wspieraniu wzajemnego rozwoju w związku. Celem coachingu może być uzyskanie lepszego wzajemnego zrozumienia, znalezienie skutecznych sposobów porozumiewania się i skutecznego komunikowania oraz rozwiązywania problemów. 

Scroll Up